AIK-Fotbollsförening-Årsredovisning-2018.pdf - cloudfront.net

2989

UPPSTÄLLNING AV BALANSRÄKNING ENLIGT K2 - MeritGO

Aktuell skattefordran. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 105 070.

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

  1. Erasmus kreditmobilitás
  2. Christopher nolan
  3. Efter hur manga dagar behovs sjukintyg
  4. Jöken övningsuppgifter

Aktuell skattefordran. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 10). 13 353. 358.

Årsredovisning Empir Solve AB 2018 - Xavitech

Fel — Bokföra upplupna intäkter och hanterar du i Bokios bokslut steg 3 för  Kundfordringar. Skattefordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Bokslutsboken_Provlas.pdf - BAS

Human translations with examples: tachometers, to be confirmed, manager/not holder. Fält: Upparbetad men ej fakturerad intäkt; Beskrivning: Upparbetade men ej fakturerade intäkter från uppdrag på löpande räkning eller till fast pris enligt huvudregeln. Konto 1690-1699.

Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets upparbetade men ej fakturerade intäkter. I BAS-kontoplanen har varje affärshändelse ett eget kontonummer. Jo, säg att vi fakturerar ut intäkter den första i varje månad. Enligt huvud­regeln tar vi då upp upparbetade intäkter i bokslutet, dvs intäkter som inte fakturerats ännu. Men när vi gör deklarationen får vi sedan (om vi vill) dra av dem igen, som en ej skatte­pliktig intäkt. Det innebär att det skatte­mässiga över­skottet i deklarationen, som bolags­skatten beräknas på, inte inkluderar de upparbetade intäkterna.
Facket kommunal hässleholm

IB på konto 1620 innevarande år är nu 250 000kr. Vid avstämning per 2014-06-30 uppgår upparbetad men ej fakturerad intäkt … 1620 Upparbetade men ej fakturerade intäkter: 2.1.2 Skuld Om upparbetad intäkt är lägre än fa kturerat belopp ska mellanskillnaden tas upp som skuld. † Kredit 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt † Debet 3xxx Ordinarie intäktskonto i företaget Kommentar till konto 2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt: I För tjänsteuppdrag och entreprenadavtal på löpande räkning ska mellanskillnaden mellan upparbetad intäkt + ev material som förbrukats före bokslutsdagen och fakturerad intäkt per bokslutsdagen bokföras som Upparbetad men ej fakturerad intäkt (fordran) eller Förskott från kund (skuld). K2 - Fast pris Fakturerad men ej upparbetad intäkt 245x Leverantörsskulder 244x Växelskulder Skatteskulder 25xx Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 186x + 899x – 899x Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 774x, 779x Övriga Upparbetad men ej fakturerad intäkt Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 2018-12-31 31 989 473 31 989 473 35 663 442 124 477 787 117 700 117 700 32 584 960 5 824 786 Intäkten för år 2014 är därmed 242 800 kr (61,6% av 393 875).

Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten.
E-hälsa år 2021

ef ekonomikonsult
det brister en sträng
skatteverket namnbyte förnamn
vader i lund idag
hinden skola enköping
sven gövert rosendahl
gu web print

upparbetad men ej fakturerad intäkt Svenska - MyMemory

fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad  Kundfordringar. Övriga fordringar.


Lediga helgjobb jönköping
schoolsoft drottning blanka falun

5ebd3d7fb20713e04f79b37f_ÅR 2018-12.pdf

Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.