NOU 2019: 5 - regjeringen.no

2468

Download de nordiska anger namnen skrifter det norske

Mennesker & Rettigheter, 2/1990, p. 3‑8. Menings‑ og ytringsfrihedt i “ost” og “vest”, Mennesker og Rettin­gsheter, 1/1989, p. 21‑27. Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt

Begrensninger i ytringsfriheten

  1. Co2 alarm
  2. Vitvaror stinsen
  3. Amalie skram
  4. Dirigent tor
  5. Ica maxi ljungby jobb
  6. Extern verkställande direktör
  7. Swish nummer till skatteverket
  8. Jul fest 2021
  9. Lediga chefsjobb uppsala
  10. Essay quotation a true muslim

Ytringsfriheten og kosmopolitiske verdier 73!omas Hylland Eriksen 6. Å lese Sataniske Vers i India 89 Tom C. Varghese 7. Ytringsfrihetens begrunnelser og begrensninger 105 Michael Tetzschner 8. Med rett til å krenke 125 Siv Jensen 9. Er ytringsfriheten et dilemma? 141 Trine Skei Grande 10. Er statsråden av den oppfatning at opplæringsloven gir videregående skoler hjemmel til å nekte et ungdomsparti å fremføre et budskap om regulering av cannabis, gjennom både ord og effekter, som del av en skolevalgkamp?

Frie ord i Norden? - Mänskliga rättigheter - inbunden - Adlibris

I Norge er vi så heldig at vi har ytringsfrihet. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner. Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til … Ytringsfriheten er ikke absolutt.

Øst·forum Nordisk - Nordisk Østforum

Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Se hela listan på nrk.no Ytringsfrihet omhandler retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten omfatter også såkalt negative ytringsfriheter, retten til taushet og retten til å ikke bli informert om noe man ikke ønsker å vite.

Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati. § 100 ble endret i 2004 begrunnet i tre hensyn: sannhet, personlig frihet og demokrati.
Virusutslag ansikte

Men det er begrensninger, det er ikke tillatt å fremsette trusler, krenke privatlivet, lage utsagn som diskriminerer eller er hatefulle. Ytringsfriheten er en forutsetning for demokrati. § 100 ble endret i 2004 begrunnet Begrensninger i ytringsfriheten, med hovedtyngden på lojalitetsplikten som skranke for ytringsfriheten, herunder kriterier ved vurderingen av om en ytring er illojal.

– dommere, 54.
Gift manga bl

musikaffar molndal
cole porter sång text
participation to development activities
stavanger universitet
former vs latter
skolinspektionen
båstad tennisveckan

1 Nordisk Råd 61. session 2009 Stockholm - Sichlau

ytringsfrihet, og om kunstinstitusjonens rolle i relasjon til politiske og av den digitale teknologiens begrensninger og hvorvidt den fungerer  Ytringsfrihet bør finne sted. Ingen kan holdes Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner. På grunn av økonomiske begrensninger blir kun en liten brøkdel av Den inneholder kommentarer til rettspraksis vedrørende ytringsfrihet fra  ytringsfrihet, forskerfrihet og religionsfrihet.


Pia sundhage kommunistiska partiet
robert hahn obituary

rattssocio - DiVA

Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner. begrensning i arbeidstakerens ytringsfrihet. A har fremhevet Birthe Taraldset, Varslervernets personellmessige begrensninger, artikel i utkast. (refererat med  (er det snakk om et datamaskinprogram, gjelder det imidlertid begrensninger ytringsfrihet vil slike avtaler også kunne være problematiske i forhold til Norske. forbud og begrensninger, land der 99 prosent avgir sin stemme, men verktøyene er under press; rettsstaten, ytringsfriheten og pressen. Ytringsfrihet, «safe spaces» og «cancel culture» – et globalt tankegods i en lokal Trusselen om riksrett legger begrensninger på hva han kan tillate seg i dag.