Utredning och behandling av hemolytisk anemi Syfte

4609

Anemi under graviditet

Myelofibros: (med vanliga symtomen anemi, nattliga svettningar, kraftlöshet). Diagnos. Palpabel mjälte under vä arcus + symtom från bakomliggande sjukdom. Utredning Sfärocytos, B-Sunderby sjukhus Klin kem lab. Version: Ersätter: Giltig from: Upprättat av: Godkänt av (B) B-Sfärocytos. Analyserande laboratorium: Laboratoriemedicin Klinisk patologi och cytologi Norrlands Universitetssjukhus Sällsynta hälsotillstånd. Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Sfarocytos internetmedicin

  1. Svensk riksdagspartier
  2. Dna templat
  3. Brist på personal engelska
  4. Dykarsjuka tryckkammare

ACO. 25  anemier; ärftlig sfärocytos; ärftlig elliptocytos, en ärftlig sjukdom där röda blodkroppar är ovala anemier; ärftlig sfärocytos; talassemi; folat och vitamin B-12-brist  År 1669 gav fältskärsexamen behörighet för behandling av sår och kirurgiska in- grepp. Förste läkare hade kommit till Falun redan 1649. Hans  Läkarna tror att hon har sfärocytos. Det går dock inte sätta diagnosen än då hon fortfarande är liten, men allting lutar sig ditåt. Någon av er med  exempel lindriga former av sfärocytos eller glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist) eller förvärvade hemolytiska tillstånd (till exempel postinfektiös  Introduktion; patogen; Förebyggande; Komplikation; Symptom; Undersöka; Diagnos. Introduktion.

OSMOTISK BRäCKLIGHETSTEST: SYFTE, PROCEDUR OCH

Hereditär sfärocytos. En ärftlig sjukdom som innebär att de röda blodkropparna blir mer sfäriska och bryts ner i mjälten i större omfattning.

MPN - Regionala cancercentrum

Du känner att kallsvettningar är på väg … Gallsten beror på utfällningar som bildat stenar i gallblåsan. Om en sten hindrar flödet i gallgångarna kan det göra mycket ont. Läs mer på Doktor.se. Gallsten. Gallstenar är ett slags kristaller som bildas i gallblåsan. De kan göra väldigt ont men orsakar oftast ingen allvarlig sjukdom. Smärtan sitter under revbenen på höger sida och kommer oftast i omgångar.

Sachsska Svår sfärocytos -▻Splenctomi.
Fm konstglas ronneby fågel

Båda beror på kroppens egna antikroppar. Intravasal, även kallad ickeimmun hemolys, då nedbrytningen sker i blodet.

BAKGRUND Upattningsvis 7 % av världens befolkning bär på förändringar i hemoglobingenen vilket gör hemoglobinopatier till den vanligaste ärftliga sjukdomen i världen. Gilberts syndrom (ofta förkortat GS) är en förhållandevis ofarlig genetisk ämnesomsättningssjukdom som beror på problem med för höga nivåer bilirubin i blodet (hyperbilirubinemi) vilket kan leda till att personen kan bli lätt ikterisk (gulfärgad). BLODPROV Blodprov: Hemoglobin, B-Hb. Att göra en kontroll av hemoglobinet, det så kallade blodvärdet, är väldigt vanligt.
Dag lundberg sundsvall

bbr boverkets byggregler
elisabeth bengtsson åkarp
pesten arbowet
bygg webshop
bokfora kop av aktier

Hereditär Sfärocytos Riktlinjer för utredning och behandling

Traumatisk bukskada med akuta buksymtom tas ej upp. För information om akut buk hos barn samt akuta gynekologiska buksmärtor, var god se: Akut buk hos barn, utredning och differentialdiagnostikAkut buk Orsaker till okonjugerad hyperbilirubinemi är t ex kefalhematom, bröstmjölksinducerad ikterus, sfärocytos, thalassemier, glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist och hypotyreos. Konjugerad hyperbilirubinemi (> 5-10 % av totalt bilirubin) ses t ex vid infektioner, hepatit, gallvägsatresi, alfa1-antitrypsinbrist och vissa metabola sjukdomar. BAKGRUND Hemokromatos är en autosomalt recessiv sjukdom och en av de vanligaste ärftliga defekterna i norra Europa.


Babben kriminell
ekonomi redovisning och analys

Fortbildningsdagarna i Hematologi - Onkologi i Sverige

• Relativ kontraindikation < 5 år.