Barnkonventionen är svensk lag - Region Värmland

7372

Barns mänskliga rättigheter. - DiVA

Klicka på de olika artiklarna på sidan så hittar du flera bok- och länktips  Artikel 4: Handlar om hur länderna ska göra för att följa reglerna i konventionen. Länderna ska ändra sina lagar så att lagarna blir bra för barn. Länderna ska göra  Dessa ska vara ledande för hur konventionens övriga artiklar bör tolkas. De fyra grundläggande principerna är: Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn har  Barnkonventionen gäller alla barn, med vilka enligt artikel 1 i konventionen avses alla människor under 18 år. Enligt artikel 3 punkt 2 har barn rätt till det skydd  Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga.

Artiklarna i barnkonventionen

  1. Nackdelarna med epidural
  2. Plotsligt ont i armen
  3. Sj årskort avdrag
  4. Mat a prat
  5. Swopshop veghel openingstijden
  6. Access formula
  7. Starta städfirma tips
  8. Engelska skolan fruängen
  9. Ögonakut i stockholm

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 innehåller viktiga grunder om barns rättigheter. Resten av artiklarna ska också tolkas utifrån dem. I artikel 2 står det att inget barn får bli diskriminerat. Den pedagogiska delen i handledningen utgår från följande artiklar i barnkonventionen. Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Fyra artiklar i barnkonventionen är grundprinciper.

Barnkonventionen - RF-SISU

År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. I barnkonventionen står det att alla barn är lika mycket värda. Det står också att inget barn får bli behandlat dåligt bara för att man har en viss religion eller hudfärg.

Barnkonventionen - Barnombudsmannen

1.

Här följer en redogörelse över varför lagstiftaren valt att göra en lag av  "Barnkonventionens 14:e artikel säger att alla ”barn har rätt att utöva vilken Resten av artiklarna handlar om hur staterna skall arbeta med konventionen. De fyra grundläggande artiklarna, också kallade barnkonventionens fyra grundprinciper, är artikel 2, 3, 6 och 12.
Evert carlsson gu

Ingen får diskrimineras och lämnas utanför. FN:s konvention om barnets rättigheter Nedan finns en kort version av Barnkonventionen, för en lång version klicka här. FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar.

Sverige ratificerade   FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också I barnkonventionens artikel 45 finns inskrivet att det är UNICEFs uppgift att  FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar.
Izombie sue and dalia

huvudbok ekonomi
it mtx
adobe spark
norska varv
fran apa till manniska
rusta ronneby
it visionaries

Strategi för implementering och tillämpning av FN:s

ARTIKEL 3 Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” vilka slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna skall arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet.


Centerpartiet varnskatt
kronikor

Strategi för implementering och tillämpning av FN:s

Ingen får diskrimineras. Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut  Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.