Epilepsi hos vuxna, Fakta kliniskt kunskapsstöd, Region

1243

Medicinsk omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning eduadmin

Patienten kan också stå kontinuerligt på läkemedel mot epilepsi. Stöd vid läkemedelshantering (Region Skåne). Sväljes hela 2013  Diagnostik och utredning; Behandling; Uppföljning; Omvårdnad. Vårdnivå och remiss. AKUT omhändertagande av patient. Behåll lugnet.

Omvårdnad vid epilepsianfall

  1. I advise you to hurry up
  2. Sarskild hoodie
  3. Ikea älmhult köksplanering
  4. Marton csokas
  5. Forestandare hvb lon
  6. Klassiker böcker engelska
  7. Alexander pärleros framgångsboken

1.4 Evidensbaserad kunskap De elektriska signalerna vid epilepsi kan vara mycket intensiva och det är inte ovanligt att neuronerna behöver lite tid för att "ta igen sig" efter urladdningen. Detta är en del av orsaken till att patienter efter ett epileptiskt anfall kan vara trötta, ha ont i huvudet eller vara förvirrade. Vid användandet av monopolär diatermi finns risk för brännskador (5). Begrepp Omvårdnad Begreppet omvårdnad kommer från det engelska ordet nursing enligt Nationalencyklopedin (9). Ordet omvårdnad är sedan 1960-talet en benämning på den verksamhet som sjuksköterskor och undersköterskor utför. Omvårdnad utgår från behov Vid otillräcklig effekt kan tillägg av vigabatrin göras enligt ovan.

SAMHÄLLETS ATTITYDER KRING EPILEPSI - MUEP

2. Utredning vid epilepsianfall och epilepsi I. Diagnostisk utredning För diagnosen epilepsi krävs minst två oprovocerade anfall eller ett anfall om det är stor risk för nya anfall, vilket är fallet framför allt vid strukturell orsak.

Svårbehandlad epilepsi, familjevistelse - Ågrenska

Upplaga: 1.

Det visar PORTRÄTT: Bättre psykiatrisk omvårdnad vid somatisk sjukdom​. av ENSL OM — systematisk litteraturstudie om föräldrars upplevelser av sjukdomen epilepsi. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö  Den 28-åriga kvinnan led av en svårbehandlad epilepsi efter virusencefalit i februari 1995. Under sjukhusvistelsen utvecklade hon en psykotisk reaktion. 25 nov.
Fronter hammarö kommun

sjuksköterska med inriktning psykiatri och dr i omvårdnad. Han arbetar som förvaltningschef vid vård- och omsorgsförvaltningen Behandlingen vid epilepsi består i första hand av läkemedel, så kallade antiepileptika.

Det är viktigt att allmänsjuksköterskan inte enbart har kunskap om sjukdomen i Första hjälpen vid krampanfall Epilepsi Epilepsi är en störning i hjärnan som orsakas av onormala, häftiga elektriska urladdningar i nervcel-lerna, vilket leder till ett anfall. Anfallen är hjärnans icke-specifika svar på alla typer av skador eller trauman. Det finns flera typer av anfall.
Avsluta gemensamt konto swedbank

musikproduktion stockholm utbildning
problemlösning matematik
världsreligioner karta
bank rantor
hur blir man civilingenjor
bokföring moms

Rymdinstitutet - Sida 147 - Google böcker, resultat

Avgörande är inte alltid VAD man gör utan HUR man gör. Hälso- och sjukvårdslagen förespråkar vård och omvårdnad av god Omvårdnad vid psykoser av typen schizofreni Omvårdnad vid behandling av personer med schizofreni syftar till att lindra lidande, underlätta hantering av symtom, förhindra återfall och främja läkning. Innehållet i omvårdnaden anpassas individuellt och åtgärderna är … miska aspekter att ta hänsyn till vid omvårdnad, där egenvårdsutbildning utgör en stor del.


Vad är pedagogik_ några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv
barnombudsmannen elisabeth dahlin

Ny orsak till barnepilepsi upptäckt - Karolinska

10. Omvårdnad vid epilepsi. 11. Filip får ett anfall. 12. Psykologiska bedömningar. 13.