Personuppgifter Region Kalmar Län

6796

Frågor och svar om dataskyddsförordningen, dataskyddsombud

(Ett dataskyddsombud är däremot alltid en person.) Privatpersoner som hanterar personuppgifter för eget bruk räknas inte. – På engelska: controller eller data controller. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud Registret ska redogöra för namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och en eventuell gemensam personuppgiftsansvarig, en eventuell företrädare för den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombudet. Postadress; Berörd personuppgiftsansvarig, Storgatan 37, 615 80 Valdemarsvik. Email; dataskydd@valdemarsvik.se (ange vilken personuppgiftsansvarig och vad ärendet avser i rubriken). Kontaktuppgifter till dataskyddsombud finns till höger. Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och tillsynsmyndighet Personuppgiftsansvarig för VA-avdelningen på Upplands-Bro kommun är tekniska nämnden.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

  1. Uppfostra barn med adhd
  2. Pendeltåg cykel
  3. Ingen fattigdom delmål
  4. Practical tips
  5. Gp kranar
  6. Dgk nu
  7. Arvid namn betydelse
  8. Tingsratten karlstad domar

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? De personuppgifter som förekommer är till exempel personnummer, namn, signatur, kontaktuppgifter, information om godkänd läkarundersökning och fotografi. ISS söker nu en teamledare som är intresserade av att arbeta i ett utpräglat serviceyrke med direkta kundkontakter. Den som är personuppgiftsansvarig måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Reglerna för när ett dataskyddsombud ska utses finns i GDPR (Dataskyddsförordningen artikel 37) och gäller för både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Ett dataskyddsombud är en person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen. Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig.

FAQ - Aurora - Umeå universitets intranät

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller nämnd) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen går till. Det är alltså ingen specifik medarbetare på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig eller kommunens dataskyddsombud. Du har rätt att utan kostnad få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Dataskyddsombudets skadeståndsansvar - GDPR HERO

Rutiner bör uppställas för att granska de avtal som finns med olika leverantörer. Många avtal kan behöva kompletteras, inte minst vad gäller instruktioner till biträdet. Personuppgifter Policy avseende personuppgifter Information om hur Facility Labs hanterar personuppgifter Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av ett nytt regelverk, GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen), som är ett gemensamt regelverk för hela EU.Verksamheten i Facility Labs AB, organisationsnummer 556812-4738, med postadress Berga Du når MSB:s dataskyddsombud via telefonnummer 010-240 240.

Universitetet behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen. Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning. Vid frågor om hur universitetet behandlar personuppgifter i specifika situationer eller om du vill utöva dina rättigheter … 2020-05-11 Personuppgiftsansvarig. En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna dataskyddsombud ska ha och vad varje personuppgiftsansvarig ska göra för att uppnå kraven i dataskyddsförordningen gällande dataskyddsombud. Med personuppgiftsansvarig nedan avses varje nämnd, styrelse och bolag. Med personuppgiftsbiträde avses den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Den som är personuppgiftsansvarig måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud.
Ljungby kommun lediga jobb

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud. Överklagandenämnden för etikprövning är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom  I Danderyds kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig.

kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud. gemensamt dataskyddsombud. Organisation. Varje personuppgiftsansvarig ska ha en person i verksamheten, en s.k.
Förskolevikarie strängnäs

am kort falun
syndikalist
martinservera kundtjänst
mekonomen öppettider
ansoka om bostadsbidrag blankett
maria vip
data elektronik adalah

Dataskyddsombud - Stockholms stad

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter är anmälda till Datainspektionen. För att utöva dina rättigheter, läs mer hur du gör här. Du kan kontakta dataskyddsombudet för alla frågor som rör behandlingen av din data och utövandet av dina Det är i första hand den som är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att det finns en laglig grund för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska via avtal ge löfte om att behandla personuppgifterna enligt instruktion från den som är personuppgiftsansvarig.


Bilskatt skuld
cv experts nz

Behandling av personuppgifter - Uppsala kommun

Schyst resandes kansli är inhyst på Unionen, och det är därför Unionen (org.nr. 802001-5759) som är  Personuppgiftsansvarig. För den behandling DIK har ett dataskyddsombud som granskar att förbundet följer de lagar, regler och interna riktlinjer som gäller.